Service och garanti

Garanti

Ang. garantier gäller detta bara vid normal drift och fabrikationsfel.

Reservdelsgaranti

Vi kan leverera reservdelar under många år framöver. Vi har eller kan anskaffa reservdelar för de flesta maskintyper upp till 7 år efter de tagits ur produktion (gäller även andra fabrikat). Det innebär i praktiken: Maskinen garanteras en lång livslängd. För det mesta har vi även de viktigaste maskindelarna, som är upp till 10 år gamla.

Service och garanti

Garanti

Ang. garantier gäller detta bara vid normal drift och fabrikationsfel.

Reservdelsgaranti

Vi kan leverera reservdelar under många år framöver. Vi har eller kan anskaffa reservdelar för de flesta maskintyper upp till 7 år efter de tagits ur produktion (gäller även andra fabrikat). Det innebär i praktiken: Maskinen garanteras en lång livslängd. För det mesta har vi även de viktigaste maskindelarna, som är upp till 10 år gamla.