Högtryckstvättar

Rengöringskraft/vattentrycket

En högtryckstvätt är i praktiken en pump, där vatten leds in, komprimeras och pressas ut med högt tryck. Kraften i vattentrycket mäts i enheten bar. Ju mer bar desto större anslagskraft har vattenstrålen. Konsumetversionerna av högtryckstvätt ligger i regel mellan 70 till 120 bar och vattenmängden 4,5 – 6 liter/minut. Tvättarna får loss löst sittande och ingrodda partiklar från en yta, exempelvis en bilkaross – utan att skada ytan. Dock har en konsumenttvätt för dålig effekt för yrkesmässig biltvätt.


Yrkesmässig tvätt

Vid yrkesmässig högtryckstvätt/biltvätt välj en professionell maskin (3 fas), med ett arbetstryck på minst 100 bar och en kapacitet på 15 – 40  liter/minut. Räkna på rengöringseffekten trycket x vattenmängd/600=rengöringseffekt. Jämför före köp!


Vattenkapacitet

Den mängd vatten som kan passera genom pumpen avgör också vilken anslagskraft vattenstrålen har – högre vattenmängd förbättrar spoleffekten. Dvs vilken kapacitet den har att spola bort smutsen från ytan.


Högtryckstvättar spar vatten och miljö!

Man skulle kunna tro att högtryckstvättar är riktiga vattenslukare. Men om man tänker efter så inser man snart att det är tvärt om, matarvattnet stoppas ju upp i tvätten, trycksätts och pressas sedan under högt tryck. Det går åt väsentligt mindre vatten, räknat i liter per minut, än om du skulle försökt spola av samma objekt med en vanlig vattenslang. Att det sedan går så mycket fortare att rengöra bidrar ytterligare till att göra högtryckstvätten till en riktig vattensparare.