Värmeväxlare för högtryckspumpar

» Produkter » Värmeväxlare för högtryckspumpar

20085

Rörvärmeväxlare för anslutning till fjärrvärmesystem.

Med Viabs rörvärmeväxlare undviker Ni oljeeldade system, installation av skorsten, brandrisk eller uppdimensionering av elsystemet. Rörvärmeväxlaren dimensioneras till Ert aktuella högtryckssystem, rörlängden avgör effekten. Anslutning sker till fjärrvärmesystem eller andra cirkulerande vattenburna värmesystem och till högtryckspumpens sekundärsida.

Växlaren är tillverkad av rostfritt stål, har inga rörliga delar eller reglerutrustningar varför växlarna inte kräver något löpande underhåll.

1 Högtryck hetvatten ut

2 Matarvatten in

3 Hetvatten in

4 Hetvatten ut