Pumpstation upp till 6 användare samtidigt

» Produkter » Pumpstation upp till 6 användare samtidigt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

bild 1

Pumpstation upp till 6 användare samtidigt med full kapacitet 

Aggregatet är avsett för att kopplas till ett ledningssystem med flera uttag för högtryckstvättning med trycket max 20 MPa (200 bar) och max 100 liter per minut. Kapaciteten är variabel genom att den ena pumpen är varvtalsreglerad. Aggregatet är endast avsett för fast installation i industrimiljö