Elektrisk genomströmsvärmare

» Produkter » Elektrisk genomströmsvärmare

20165

Väggmonterad elektrisk genomströmsvärmare

Användningsområde: Överallt där högtrycksvatten måste värms upp. Till- och frånslag är flödesstyrt.

Maxtryck (bar): 160
Vattenflöde (l/min): 20
Max vattentemp. (°C): 180
Max invatten. (°C): 80 Anlsutningsspänning (V): 400(3)
Effekt (kW): 15/18/24/30/36/42/48 Srömförbrukning (A): 22/26/35/44/52/61/70
Material: Rostfritt stål